Maran-ata

Herren kommer

Joh 1, 14: (Jesus er Guds ord)
Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed

Jesus er vejen, sandheden og livet!

MØDER

Aarhus. 
Søndag kl. 19:00 Evangelisk møde
Vestergade 49, 8000 Aarhus C

Den første Søndag i hver måneder der Gudstjeneste kl. 11:00 intet aftenmøde

Horsens.
Tirsdag kl. 19:30
Mødested i Apostolsk kirke’s lokaler
Nørretorv 27, 8700 Horsens

Joh 14, 23-24:
Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.

Jesus kommer snart! Er du rede til at møde ham?